Consultanță

INSOFT Development & Consulting oferă servicii specifice în domeniul consultanței destinate mediului de afaceri și segmentului de management. Acestea vin în sprijinul clienților în vederea optimizării și creșterii performanței.
Echipa de tineri profesioniști, care are ca principale atribute dinamismul și expertiza consistentă, oferă suport în identificarea celor mai bune soluții și oportunități de afaceri pornind de la analiza și evaluarea necesităților clienților.
Prin portofoliul de servicii de consultanță oferim soluții pentru o gamă extinsă de probleme sau potențiale provocări pe care clienții noștri le pot întâmpina:

 • Consiliere în vederea identificării problemelor și propunerea oportunităților optime de finanțare;
 • Servicii de consultanță pentru accesarea fondurilor europene (fonduri structurale și alte tipuri de finanțări europene), consultanță în vederea întocmirii documentației tehnice și financiare pentru proiecte și soluții de infrastructură software și hardware, implementări platforme, aplicații și soluții informatice;
 • Verificarea eligibilității potențialilor beneficiari;
 • Planificare strategică;
 • Întocmirea dosarului de finanțare, în conformitate cu standardele solicitate de fiecare Autoritate de Management:
 • Documente necesare cererii de finanțare și anexele aferente (declarații)
 • Întocmirea studiului de fezabilitate, a planului de afaceri, a proiecțiilor financiare și a analizei financiare;
 • Consultanță pentru obținerea avizelor necesare pentru depunerea dosarului de finanțare și/sau consultanță pe parcursul întregii perioade de implementare;
 • Consultanță și sprijin în perioada premergătoare semnării contractului de finanțare cu Autoritatea Contractantă;
 • Asistență tehnică în vederea întocmirii dosarelor de achiziții și derulării procedurilor de achiziții;
 • Servicii de management de proiect pentru implementarea proiectelor aprobate și contractate;

Prin serviciile specifice de consultanță,  dorim să contribuim la dezvoltarea durabilă a economiei românești precum și la creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene și finanțărilor disponibile.
Serviciile de consultanță pe care le punem la dispoziția clienților și partenerilor noștri se referă la proiecte locale, regionale, de anvergură națională dar și transnațional europene, la nivelul UE 27.
 
Fondurile structurale nerambursabile se alocă exclusiv în urma elaborării unei documentaţii ce trebuie depusă la autoritatea desemnată şi care trebuie să respecte în totalitate, fără nici o excepţie, documentaţia standard.

Fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni.
Programele operaționale pentru care oferim consultanță  și în cadrul cărora expertiza ne recomandă:

 • Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POSCCE)
 • Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)
 • Programul Operațional Regional (POR)
 • Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (PODCA)
 • Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu)
 • Programul Național pentru Dezvoltarea Rurală (PNDR)